جمعه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۸

قسمتی از «چهارده قطعه برای بازپريدن» آهنگساز رضا قاسمی، آواز سپيده رئيس سادات
 
کنسرت گروه مشتاق

استراسبورگ(20 مارس)، لندن(26 مارس)، پاريس(4 آوريل)

چهارده قطعه برای بازپريدن

رضا قاسمی(آهنگسار، سه‌تار) ، سپيده رئيس سادات (آواز)
جاويد يحيازاده(نی)، آيدين بهرام لو (سه تار)، بابک مويدالدين(سه تار)

قسمت اول : بيات ترک
1 ـ دست افشانی
2 ـ بازپريدن
3 ـ عياری
4 ـ مددی که چشم مستت
5 ـ وجد
6ـ تا دمی بياسايم

قسمت دوم : راست پنجگاه
1 ـ پيش درآمد
2 ـ عيش مدام
3 ـ دفتر بی‌معنی
4 ـ مست دهل‌زن
5 ـ سلسله‌ی موی دوست
6 ـ ماه تمام
7 ـ ازين مرگ مترسيد
8 ـ بوی شراب