سه‌شنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۸

يک زن کشته شده است اما ملت همچنان شعار می دهند «می کشم می کشم آنکه برادرم کشت»، همان شعار سی سال پيش کلکيک و خودتان ببينيد!

هیچ نظری موجود نیست: