پنجشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۸

اين تن رها، اين تن خل و چل، اين تن مهيا برای بيان تمامی احساس نشان می‌دهد که در امر هنر لکنت مهم نيست؛ داشتن حرف مهم است نه قشنگ حرف زدن.

هیچ نظری موجود نیست: