شنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۹

تازه، در آستانه شصت و يک سالگی، می فهمم چرا قلب در طرف چپ بدن است؛ در ضعيف ترين قسمت آن! خوشا آن کسی که چپ دست است.

هیچ نظری موجود نیست: