پنجشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۹

حکايت غريبی ست اين سخن گفتن مولوی با زبان پارادوکس(1):
این همه بی‌قراری‌ات از طلب قرار توست
طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت

هیچ نظری موجود نیست: