جمعه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۹

چهارده قطعه شورآفرین. محمود خوشنام
درباره «چهارده قطعه برای بازپریدن» ساخته رضا قاسمی با صدای سپیده رئیس سادات 

هیچ نظری موجود نیست: