یکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۰

 از جوانی
جوانی یعنی غیاب کامل جسم. در پیری ست که اعضاء بدن یکی یکی حضور خودشان را اعلام می کنند؛ قلب، ریه، زانوها، کمر، چشم ها، گوش ها... حضوری که بدون استثنا دردناک است. مرگ جسمیت بخشیدن کامل به جسم است

۴ نظر:

minna گفت...

This is certainly something nice that you wrote....And I was reading Schopenhauer (again!) the other night and he says: (my translation): "One only has to have lived for a long time to realise how short life is".(Faghat kasi ke ziyad zendegi karde midaanad ke zendegi che kootah ast") . Simple truths.Like yours here
cheers Herr Ghassemi

رضا قاسمی گفت...

ممنونم مینا خانم

مهدیار گفت...

گاهی نوشته های 2 3 خطی نخواندن کتاب های 2 3 جلدی رو جبران میکنند ،مرسی .

رضا قاسمی گفت...

لطف داری مهدیار عزیز