پنجشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۸

اوج زيبايی شناسی شرقی (9) شروه خوانی بوشهری ها

شروه را همه بوشهری ها تقريباً به يک طرز می خوانند. اما جنس صدا و طرز به کارگيری آن، غلت ها ، سکوت ها و آکسانهای اسماعیل خشیع او را از خوانندگان کنونی شروه متمايز می کند. هرچند هيچکس نمی تواند جای خالی بخشو، خواننده ی افسانه ای بوشهر را پر کند.


هیچ نظری موجود نیست: