جمعه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۹


ساز چپی شاه ميرزا و پاره ای توضيحات
در بازنويسی مطلب يکی دو نکته به آن اضافه کردم. توضيحات خانم ماهزاده اميری هم خواندنی ست. همان پائين مطلب آمده است. محض اطلاع.

هیچ نظری موجود نیست: