چهارشنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۰


کتاب «از»ها (35) :
از خواب
خواب کشتی گرفتن هرشبه‌ی مرگ است با تو برای زمین زدنت. چیزی که نجاتت می‌دهد هر بار  دیدنِ رویاست، دیدنِ کابوس؛ یا صدای جنبش چیزی در اطراف. هر بار مگر یک بار.

هیچ نظری موجود نیست: