پنجشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۰

کتاب «از» ها (29) : از هشت سین
سوسک و سمباده و سردار و سکسکه و سرداب و سیخ و سمبه و سوراخ... آخ! عیدی بود، فوئرباخ.

هیچ نظری موجود نیست: