شنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۰


کتاب «از»ها (37) :
از تنهائی
تنهائی پُر کردنِ مدامِِ فضاهائی‌ست که خالی‌اند. بردنِ خود به مکان‌های موجود و ملاقات با آدم‌های ناموجود.
ناب ترینِِ تنهائی بردنِِ خویشتن است به مکان‌های ناموجود.

هیچ نظری موجود نیست: